Ik zat al een paar maanden thuis voordat ik uit eigen beweging bij Ingrid aanklopte.

“Geef mij even wat tijd en ik ben er wel weer” hoorde ik mijzelf geregeld zeggen. Kilometers per dag in de natuur wandelen en verder niets doen (dacht ik), het was mijn manier van mijn best doen weer terug te keren naar de werkvloer.
Het werd niet beter helaas. Wat nu? Een psycholoog had niet de voorkeur, iemand die handvatten en praktische tips èn mij snel weer op een bepaald niveau van functioneren ging brengen voelde beter.
Ingrid gaf mij inzichten in mijn voor dat moment toch nog ‘te drukke’ dagplanning. Tools mentaal èn fysiek echt tot rust te komen. In plaats van in mijn hoofd zitten weer te voelen wat nodig is en te leven in het hier en nu. De moetjes om te buigen in willen/mogen en grenzen bewaken. De regie over mijn eigen leven terug te nemen in plaats van zorgen voor anderen en minder snel te vervallen in oude patronen.
In een korte tijd voelde ik mij een stuk beter.
Als ik achteraf gezien eerder bij Ingrid had aangeklopt was mijn hersteltraject korter geweest.
Ingrid, ik ben dankbaar voor de bijzondere, waardevolle momenten en alles wat je mij hebt laten inzien. Alleen was mij dit niet gelukt en zou ik zo weer vervallen in mijn oude patroon.