Met de desbetreffende medewerker had ik in het voorgaande jaar al enkele gesprekken gevoerd over hoe ze met de gevoelde druk in zowel de werk- als privésituatie kon omgaan. Het leek effect te hebben, maar niet voldoende. Dit leidde uiteindelijk toch tot verzuim.

De begeleiding van Ingrid heeft ertoe geleid dat de medewerker zich meer bewust is

  • van wat ze voelt en de signalen die haar lichaam geeft
  • van de invloed van voeding en de wisselwerking inspanning – rust
  • van haar eigen behoeften en deze ook durft te benoemen.

Medewerker is in de opbouw van haar re-integratie en in haar gedrag herkennen we wat ze heeft geleerd.

De meerwaarde van de begeleiding door Ingrid is dat ze vanuit een bredere aanpak de problematiek benadert: niet alleen vanuit een mentale, maar ook een fysiologische en gedragsmatige.